Afgelopen maandag 3 juni, heeft een delegatie van de gemeente Schagen, te weten burgemeester Marjan van Kampen, Jelle Beemsterboer, wethouder Ruimte, Economische Zaken, Recreatie & Toerisme, Vastgoed, Nico Swellengrebel, Gemeentesecretaris, Menno Bes, Bedrijfscontactfunctionaris en Annette Joosten, Accountmanager werkgeversdienstverlening een bezoek gebracht aan Beemster Schagen.